امروز : جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵ برابر است با Friday 21 October 2016 | درباره ما | تماس با ما

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

سایت اخبار استان قزوین | اخبار قزوین

انتخابات | انتخابات قزوین | سایت انتخابات قزوین | اخبار انتخابات شورا قزوین

استانداری قزوین | سایت استانداری قزوین

اخبار بوئین زهرا

اخبار قزوین

خبر قزوین

دانشگاه آزاد بوئین زهرا

شبکه اجتماعی

کلوپ

وبلاگ


تیتر یک
نامگذاری کوچه و معابر سطح شهر که در یک عملیات خود جوش شورا تصمیم به انجام این امر گرفته شد

نامگذاری کوچه و معابر سطح شهر که در یک عملیات خود جوش شورا تصمیم به انجام این امر گرفته شد

رحمانی عضو شورای محترم شهرستان تاکستان در مورد نامگذاری کوچه و معابر سطح شهر گذشته در یک عملیات خود جوش شورا تصمیم به انجام این امر گرفته شد گفت: بی شک تلاش برای انجام حدماتی که به عهده شورا نششینان است با اهدافی بلند مدت برای انجام امور شهری...گزارش تصویری
تبلیغات